קטע:רש"י על במדבר לד ו

"וגבול ים" - ומצר מערבי מהו

"והיה לכם הים הגדול" - למצר

"וגבול יז" - הנסין שבתוך הים אף הם מן הגבול והם איים שקורין אינזול"ס