קטע:רש"י על במדבר לג נה

"והיה אשר תותירו מהם" - יהיו לכם לרעה

"לשכים בעיניכם" - ליתדות המנקרות עיניכם תרגום של יתדות שיכיא

"ולצנינם" - פותרים בו הפותרים לשון מסוכת קוצים הסוככת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מאין יוצא ובא

"וצררו אתכם" - כתרגומו