קטע:רש"י על במדבר לג ד

"ומצרים מקברים" - טרודים באבלם