קטע:רש"י על במדבר לב יט

רש"י על במדבר • פרק לב
ג • ו • ז • ח • יב • יג • יד • טז • יז • יט • כד • כה • כח • לב • לו • לח • לט • מא • מב • 


"מעבר לירדן וגו'" - בעבר המערבי

"כי באה נחלתנו" - כבר קבלנוה בעבר המזרחי