קטע:רש"י על במדבר לב ח

"מקדש ברנע" - כך שמה ושני קדש היו