קטע:רש"י על במדבר לא יג

"ויצאו משה ואלעזר הכהן" - לפי שראו את נערי ישראל יוצאים לחטוף מן הבזה