קטע:רש"י על במדבר כ טז

"וישמע קלנו" - בברכה שברכנו אבינו (בראשית כז) הקול קול יעקב שאנו צועקים ונעני'

"מלאך" - זה משה מכאן שהנביאים קרואים מלאכים ואו' (ד"ה ב לו) ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים