קטע:רש"י על במדבר כ ח

"ואת בעירם" - (במדרש רבה) מכאן שחס הקב"ה על ממונם של ישראל