קטע:רש"י על במדבר כט ו

"מלבד עלת החדש" - מוספי ר"ח שהוא ביום ר"ה