פתיחת התפריט הראשי

"מלבד עלת החדש" - מוספי ר"ח שהוא ביום ר"ה