קטע:רש"י על במדבר כח ג

רש"י על רש"י על במדבר כח ג • [[רש"י על רש"י על במדבר כח ג {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"ואמרת להם" - אזהרה לב"ד

"שנים ליום" - כפשוטו ועיקרו בא ללמד שיהיו נשחטין כנגד היום תמיד של שחר במערב ושל בין הערבים במזרחן של טבעות (יומא סב)