קטע:רש"י על במדבר כז כא

"ולפני אלעזר הכהן יעמד" - הרי שאלתך ששאלת שאין הכבוד הזה זז (ס"א נוטל) מבית אביך שאף יהושוע יהא צריך לאלעזר

"ושאל לו" - כשיצטרך לצאת למלחמה

"על פיו" - של אלעזר

"וכל העדה" - סנהדריןמח (יומא עג)