קטע:רש"י על במדבר כז יד

"הם מי מריבת קדש" - הם לבדם אין בהם עון אחר ד"א הם שהמרו במרה הם היו שהמרו בים סוף הם עצמם שהמרו במדבר צין