קטע:רש"י על במדבר כז ד

"למה יגרע שם אבינו" - אנו במקום בן עומדות ואם אין הנקבות חשובות זרע תתיבם אמנו ליבם (ב"ב קיט)

"כי אין לו בן" - הא אם היה לו בן לא היו תובעות כלום מגיד שחכמניות היו