קטע:רש"י על במדבר כו ט

"אשר הצו" - את ישראל על משה

"בהצתם" - את העם על ה'

"הצו" - השיאו את ישראל לריב על משה ל' הפעילו