קטע:רש"י על במדבר כו ד

"מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה וגו'" - שיהא מונים מבן עשרים שנה ומעלה שנאמר (שמות ל) כל העובר על הפקודים וגו'