קטע:רש"י על במדבר כד יט

"וירד מיעקב" - ועוד יהיה מושל אחר מיעקב

"והאביד שריד מעיר" - מעיר החשובה (של אדום והוא רומי) ועל מלך המשיח אומר כן שנאמר בו וירד מים עד ים ולא יהיה שריד לבית עשו