קטע:רש"י על במדבר כג כה

"גם קב לא תקבנו" - גם ראשון מוסב על גם השני וגם שני על גם ראשון וכן גם לי גם לך לא יהיה וכן גם בחור גם בתולה