קטע:רש"י על במדבר כג יז

"ושרי מואב אתו" - ולמעלה הוא אומר וכל שרי מואב כיון שראו שאין בו תקוה הלכו להם מקצתם ולא נשארו אלא מקצתם

"מה דבר ה'" - (במ"ר) ל' צחוק הוא זה כלומר אינך ברשותך