קטע:רש"י על במדבר כג ז

"ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל" - בשני שמותיהם א"ל לקללם שמא אחד מהם אינו מובהק