קטע:רש"י על במדבר כב כה

"ותלחץ" - היא עצמה

"ותלחץ" - את אחרים את רגל בלעם