קטע:רש"י על במדבר כא לב

"וישלח משה לרגל את יעזר" - המרגלים לכדוה אמרו לא נעשה כראשונים בטוחים אנו בכח תפלתו של משה להלחם