קטע:רש"י על במדבר כא ל

"ונירם אבד" - מלכות שלהם

"אבד חשבון עד דיבון" - מלכות ועול שהיה למואב בחשבון אבד משם וכן עד דיבון תרגום של סר עד כלומר סר ניר מדיבון ניר ל' מלכות ועול וממשלת איש כמו (מלכים א יא) למען היות ניר לדוד עבדי

"ונשים" - שי"ן דגושה לשון שממה כך יאמרו המושלים ונשים אותם

"עד נפח" - השימונום עד נפח