קטע:רש"י על במדבר כא כט

"אוי לך מואב" - שקללו את מואב שימסרו בידו

"כמוש" - שם אלהי מואב

"נתן" - הנותן את בניו של מואב

"פליטם" - נסים ופליטים מחרב ואת בנותיו בשבית וגו'