פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על במדבר כא ו

"את הנחשים השרפים" - (במ"ר) ששורפים את האדם בארס שיניהם

"וינשכו את העם" - יבא נחש שלקה על הוצאת דבה ויפרע ממוציאי דבה יבא נחש שכל המינין נטעמים לו טעם אחד (טעם עפר) ויפרע מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה מטעמים