פתיחת התפריט הראשי

"ותקעתם תרועה" - סימן מסע המחנות תקיעה תרועה ותקיעה כך הוא נדרש בספרי מן המקראות היתרים (ר"ה לד)