קטע:רש"י על במדבר יט יד

"כל הבא אל האהל" - בעוד שהמת בתוכו