קטע:רש"י על במדבר יט יב

"הוא יתחטא בו" - באפר הפרה (ס"א הזה)