קטע:רש"י על במדבר יח י

"בקדש הקדשים תאכלנו וגו'" - למד על קדשי קדשים שאין נאכלין אלא בעזרה ולזכרי כהונה