קטע:רש"י על במדבר יז ג

"החטאים האלה בנפשותם" - (יומא לו) שנעשו פושעים בנפשותם שנחלקו על הקב"ה

"רקעי" - רדידין

"פחים" - טסין מרודדין טינבי"ש בלע"ז

"צפוי למזבח" - למזבח הנחושת

"ויהיו לאות" - לזכרון שיאמרו אלו היו מאותן שנחלקו על הכהונה ונשרפו