קטע:רש"י על במדבר יז ב

"ואת האש כז" - שבתוך המחתות

"זרה הלאה" - לארץ מעל המחתות

"כי קדשו" - המחתות ואסורין בהנאה שהרי עשאום כלי שרת