קטע:רש"י על במדבר יד מא

"והוא לא תצלח" - זו שאתם עושין לא תצלח