קטע:רש"י על במדבר יד מ

"אל ראש ההר" - והוא הדרך העולה לארץ ישראל

"הננו ועלינו אל המקום" - לארץ ישראל

"אשר אמר ה'" - לתתה לנו שם נעלה

"כי חטאנו" - על אשר אמרנו הלא טוב לנו שוב מצרימה