קטע:רש"י על במדבר יד לד

"את תנואתי" - שהניאותם את לבבכם מאחרי תנואה לשון הסרה כמו (במדבר ל) כי הניא אביה אותה