קטע:רש"י על במדבר יד לב

"ופגריכם אתם" - כתרגומו (דילכון) לפי שדבר על הבנים להכניסם לארץ ובקש לומר ואתם תמותו נופל לשון זה כאן לומר אתם