קטע:רש"י על במדבר יד כה

"והעמלקי וגו'" - אם תלכו שם יהרגו אתכם מאחר שאיני עמכם

"מחר פנו" - לאחוריכם וסעו לכם וגו'