פתיחת התפריט הראשי

"אם יראו לא" - לא יראו

"לא יראוה" - לא יראו את הארץ