קטע:רש"י על במדבר יד יז

"יגדל נא כח ה'" - לעשות דבורך

"כאשר דברת לאמר" - ומהו הדבור