פתיחת התפריט הראשי

"לרגום אותם" - את יהושוע וכלב

"וכבוד ה'" - (במדבר רבה) הענן ירד שם