קטע:רש"י על במדבר יד טו

"והמתה את העם הזה כאיש אחד" - פתאום ומתוך כך יאמרו הגוים אשר שמעו את שמעך וגו'