קטע:רש"י על במדבר יד ד

"נתנה ראש" - כתרגומו נמני רישא נשים עלינו מלך ורבותינו פירשו לשון ע"א