קטע:רש"י על במדבר יג כו

רש"י על רש"י על במדבר יג כו • [[רש"י על רש"י על במדבר יג כו {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"וילכו ויבואו" - (סוטה לד) מהו וילכו להקיש הליכתן לביאתן מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה

"וישיבו אתם דבר" - את משה ואת אהרן