קטע:רש"י על במדבר יג טז

"ויקרא משה להושע וגו'" - התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים (במ"ר)