קטע:רש"י על במדבר יג ג

"על פי ה'" - ברשותו שלא עכב על ידו

"כלם אנשים" - כל אנשים שבמקרא ל' חשיבות ואותה שעה כשרים היו