קטע:רש"י על במדבר יא כא

"שש מאות אלף רגלי" - לא חש למנות את הפרט שלשת אלפים היתרים ור' משה הדרשן פירש שלא בכו אלא אותן שיצאו ממצרים