פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על במדבר יא יח

"התקדשו" - הזמינו עצמכם לפורענות וכן הוא אומר (ירמיהו יב) והקדישם ליום הריגה