קטע:רש"י על במדבר ט י

רש"י על רש"י על במדבר ט י • [[רש"י על רש"י על במדבר ט י {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"או בדרך רחקה" - נקוד עליו לומר לא שרחוקה ודאי אלא שהיה חוץ לאסקופת העזרה כל זמן שחיטה פסח שני מצה וחמץ עמו בבית ואין שם יו"ט ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו