פתיחת התפריט הראשי

"במועדו" - (שם) אף בשבת במועדו אף בטומאה