קטע:רש"י על במדבר טז לד

"נסו לקולם" - בשביל הקול היוצא על בליעתן