רש"י על במדבר טז כט

<< רש"י על במדבר • פרק טז >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כב • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לד • 


"לא ה' שלחני" - אלא אני עשיתי הכל מדעתי ובדין הוא חולק עלי