פתיחת התפריט הראשי

"לא ה' שלחני" - אלא אני עשיתי הכל מדעתי ובדין הוא חולק עלי