קטע:רש"י על במדבר טז כה

"ויקם משה" - (מדרש רבה) כסבור שישאו לו פנים ולא עשו